Επιχειρηματική κουλτούρα

1. Ευθύνη στους εργαζομένους
Δώστε πλήρη δράση στις ατομικές δυνατότητες κάθε υπαλλήλου
Μίσθωση και προώθηση των σωστών ανθρώπων
Προώθηση και ενθάρρυνση της ανάπτυξης ατομικών επαγγελματικών δεξιοτήτων
Παρέχετε συνεχή εποικοδομητικά σχόλια
Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να καινοτομούν και να αλλάζουν

2. Ευθύνη στην ομάδα
Δημιουργήστε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον
Ενθαρρύνετε την ομαδική εργασία
Προσδιορίστε και ανταμείψτε την εξαιρετική απόδοση
Προσφέρετε ανταγωνιστικό πακέτο αποζημιώσεων και παροχών
Προώθηση συνεχούς αμφίδρομης επικοινωνίας

3. Ευθύνη στους πελάτες
Αφήστε τον πελάτη να αισθάνεται ικανοποιημένος
Κατανοήστε το όραμα και τη στρατηγική του πελάτη
Βελτιώστε συνεχώς τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αξίες μας
Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών των πελατών
Δημιουργήστε αποτελεσματικές συμμαχίες πελατών και προμηθευτών

4. Ευθύνη στην επιχείρηση
Για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας
Βελτιώστε τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία
Επεκτείνετε την κλίμακα της επιχείρησης και των πελατών μας
Επενδύστε συνεχώς σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη

5. Ευθύνη στην κοινωνία
Η πράξη της προσήλωσης στην ηθική πρακτική
Να ενεργεί με ειλικρίνεια και ακεραιότητα
Εκτιμήστε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό
Ενθαρρύνετε την ποικιλομορφία και την πολιτιστική εκτίμηση στο εργατικό δυναμικό
Η ανάγκη προστασίας και φροντίδας για την κοινότητα και τα περίχωρά της

500353205